Specjalizacja dziennikarska
Data Temat
2009-11-09 07:05 Przypomnienie - ROZLICZENIE INDEKSóW
2009-11-04 20:41 Teorie i doktryny komunikowania
2009-10-17 08:01 Odwołane zajęcia
2009-10-15 20:30 Aktualności
2009-10-14 12:01 Dr. Czarny - Drożdzejko
2009-09-30 13:23 Harmonogram
2009-06-11 19:05 Gatunki dziennikarskie
2009-05-12 04:42 Egzamin z Mediów w Polsce i na Swiecie
2009-03-20 19:14 Etyka Dziennikarska
2009-03-09 12:35 Organizacja pracy w redakcji
2009-03-03 06:47 Rejestracja na przedmioty
2009-01-30 09:48 Historia dziennikarstwa
2009-01-18 16:57 Zajęcia (harmonogram, odwołane/przeniesione wykłady itp.)
2009-01-18 16:40 Stylistyka języka polskiego
2009-01-18 16:38 Pracownia dziennikarska red. L. Rafalski
2009-01-18 16:34 Pracownia dziennikarska dr M.Miżejewski
2008-10-24 18:50 Seminarium dr hab.E.Bujwid-Kurek